XAVEROV, a.s. je společností  s nejdelší tradicí produkci násadových vajec a líhnutí kuřat v České Republice.

V současné době je XAVEROV, a.s  největším producentem jednodenních brojlerových kuřat v České Republice. 

Roční produkce jednodenních kuřat se pohybuje v desítkách miliónů kusů a kromě tuzemského trhu zaujímá významný podíl i export.

Produkce jednodenních kuřat je základní činností firmy. 

XAVEROV, a.s. ve svých rozmnožovacích chovech dlouhodobě prosazuje politiku vysoce kvalitních násadových vajec. K tomu využívá hybridy ROSS a COBB.

Veškerá produkce jednodenních kuřat je zabezpečena stoprocentně z vlastních násadových vajec. Líhnutí je zabezpečeno ve vlastních líhni v Habrech, která je jednou z nejmodernějších a největších líhní v Evropě. Tato líheň je vybavena moderní technologií HATCH TECH, která je zárukou kvality a dodržení hygieny a všech potřebných podmínek pro líhnutí.

Pro vykrývání požadavků zákazníků využíváme i vlastní líheň v Uherském Ostrohu.