Společnost XAVERgen, a.s. vznikla ke dni  1.1.2005 jako nástupnická organizace rozdělené a zaniklé společnosti Českomoravská plemenářská unie, a.s. a převzala veškeré její podnikatelské aktivity související se zemědělskou a obchodní činností.

Součástí Českomoravské plemenářské unie, a.s. byla od 1.1.2004 společnost FILKO, s.r.o., která se zabývala produkcí převážně jednodenních kuřat nosného typu Hisex a Bovans Nera pro český a slovenský trh. Tato aktivita byla ukončena v roce 2005 prodejem nosného programu firmě Integra, a.s. Žabčice, která se tím stala jediným výrobcem jednodenních kuřat nosného typu na českém trhu.

1.2.2005 ukončila firma XAVERgen, a.s. program chovu prasat tím, že jej prodala společnosti CHOVSERVIS, a.s.

Současnými výrobními aktivitami jsou produkce a prodej jednodenních kuřat, násadových vajec a výkrm jatečních kuřat nejrozšířenějších masných hybridů Ross 308 a Cobb 500.

XAVERgen, a.s. patří mezi největší výrobce jednodenních kuřat masného typu v České republice a zaujímá asi 50% podíl na trhu.

Roční produkce násadových vajec je zajišťována v chovných farmách s rodičovskými hejny drůbeže.

Líhnutí probíhá ve dvou líhních jednodenních kuřat – líhni Habry a líhni Uherský Ostroh.